Psichologas organizacijoms

Konsultuojame

 •  Sprendžiant vidinius ir išorinius verslo įmonės ginčus bei konfliktus.
 • Rengiant įmonės plėtros planus, numatant psichosocialines kliūtis.
 • Formuojant komandas, atsižvelgiant į psichologines narių savybes ir jų suderinamumą.
 • Kuriant profesinę aplinką, kurioje komandos nariai galėtų optimaliai išnaudoti savo individualų potencialą.
 • Darbuotojų motyvavimo, komunikacijos, psichologinio klimato organizacijoje ar barbuotojų grupėje gerinimo klausimais.
 • Lyderystes, tvaraus įsidarbinimo ir tęstinumo organizacijose klausimais.

Paskaitos ir praktiniai mokymai

 • Organizuojame paskaitas bei praktinius mokymus specialistų grupėms pagal organizacijų užsakymą.
 • Bendravimas su klientais, komunikavimas, konfliktu valdimas.
 • Streso įveikos būdai, atsparumo didinimas, sąmoningumas.
 • Motyvuojantis pokalbis organizacijoje.
 • Sveiko maitinimosi principai.
 • Miegas ir jo sutrikimų poveikis psichinei sveikatai.
 • Alkoholio vartojimo įpročių atpažinimas ir intervencijos galimybės.
 • Pykčio valdymas.
 • Šeimos santikių psichonomiką.
 • Pilnaprotaujanti tėvyste.