Grupinės terapijos

Dėmesingo įsisąmoninimo (Mindfulness) mokymai –

   • Pozityvios tėvystės/motinystės mokymai
   • Streso atpažinimo ir valdymo mokymai
   • Valgymo sutrikimų mokymai

(Terapijos trukmė 8 savaitės (po 1,5 val., 1 kartą savaitėje)

Kas yra Mindfulness?

Šį streso valdymo metodą, pagrįstą budizmo ir psichologijos mokslo sinteze, sukūrė amerikietis Jon Kabat-Zinn beveik prieš keturis dešimtmečius – 1979 m. Dėmesingas įsisąmoninimas yra stebėjimas, atmetus bet kokį kritiškumą. Tai dėmesys pačiam sau. Kai užspaudžia liūdesys ar stresas, nepriimate to pernelyg asmeniškai, o verčiau išmokstate juos vertinti tarsi juodus debesis danguje, ir stebite juos su draugišku smalsumu, kol jie praplauks pro šalį. Tai labai budistiškas požiūris – nebandau nieko pakeisti, nes taip yra. Ši meditacija leidžia stebėti, kas vyksta mūsų viduje ir suteikia galimybę pagauti neigiamas mintis dar prieš tai, kai jos įtraukia jus į užburtą ratą. Tai leidžia perimti gyvenimo kontrolę į savo rankas.

Probleminio elgesio korekcijos programa –

Tai terapijos programa probleminio elgesio bruožų turintiems nepilnamečiams, kurios metu tokie paaugliai tampa labiau motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam. Programos tikslas – mokyti nepilnamečius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti paauglius teikti pagalbą vienas kitam. Kognityvinė – probleminio elgesio korekcijos programa suteikia neeilinę galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą.

Ši programa yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti probleminio elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. Ji pabrėžia teigiamas tikslinės grupės galimybes, kartu atkreipiant dėmesį į vadinamuosius dalyvių 3 D ribotumus: kognityvinius iškraipymus, socialinių įgūdžių trūkumus ir socialinės-dorovinės raidos vėlavimus. Programa akcentuoja pačių nepilnamečių atsakomybę už savo elgesį. Reikalaudami atsakingumo, mes, treneriai išreiškiame pagarbą jaunuoliams ir tikime, kad jie gali koreguoti savo ribotumus.              

                                Programą sudaro:

 1. Pykčio valdymas ir mąstymo klaidų koregavimas.
 2. Socialinių įgūdžių lavinimas.
 3. Socialiai atsakingų sprendimų priėmimo ugdymas.

Programa yra grupinė (5 – 9 nariai), trunka ne mažiau kaip 12 savaičių. Programos užsiėmimo trukmė – 1 – 1,5 val.. Programos intensyvumas – 1 kartas per savaitę. Juos veda specialius mokymus baigę du specialistai (treneriai). Šių užsiėmimų metu dalyviai „aprūpinami“ pykčio valdymo metodais (taip pat ir mąstymo klaidų korekcijos būdais), socialiniais įgūdžiais (tų įgūdžių trūkumų šalinimu) ir brandžių, atsakingų sprendimų priėmimo koncepcijomis bei įgūdžiais (doriniu ugdymu ir moralės raida). Taip pat vienas užsiėmimas skiriamas savitarpio pagalbos užsiėmimui, kurio metu patys nepilnamečiai vieni kitiems teikia konstruktyvią pagalbą. Pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vienas kitam planuoti kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai. 

ART terapija –

Skirta visiems norintiems pažvelgti į savo vidinį pasaulį, pažinti ir atrasti save per įvairias psichologines praktikas: gamtos terapija, dailės terapija, pasakų terapija, ART grafika, neurografika ir kt. – vykstančias atsitiktine tvarka. 

Tai terapija, kurios metu žmonės įtraukiami į žaismingus procesus, skatinančius atsiriboti nuo tradicinės elgsenos, atsiduoti maloniam ieškojimo ir kūrybinio eksperimentavimo patyrimui. Toks patyrimas kiekvieną kartą stebina, plečia asmeninę komforto zoną ir priverčia išgirsti naują žinutę apie save.  

Užsiėmimus veda psichoterapeutas.

Psichologinės, socialinės ir dvasinės „Detoksikacijos“ programa „LAISVĖ NUO...“ –

Programa skirta priklausomiems nuo alkoholio bei žalingai vartojantiems alkoholį žmonėms, taip pat turintiems gretutinių priklausomybių (lošimo, interneto, vaistų vartojimo). Taip pat programa orientuota į žmones, kurie turi sveikimo nuo priklausomybės alkoholiui patirties, tačiau patiria atkryčius.

Programos tikslas – padėti priklausomiems žmonėms suvokti priklausomybės esmę ir sudaryti galimybes suformuoti vidinę sveikimo motyvaciją.

Sveikimo esmė – atsisakymas nuo svaiginančių medžiagų ir destruktyvios elgsenos (lošimo, pirkimo, perteklinio naudojimosi išmaniaisiais įrenginiais, smurtinio elgesio ir kt.), gyvenimo būdo keitimas, įsitikinimų, mąstymo bei elgesio korekcija, mokymasis pažinti, kontroliuoti ir reikšti emocijas konstruktyviais būdais, naujų vertybių suradimas bei prarastų susigrąžinimas.

Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel.: 8-620 67788 arba el. p. [email protected]

Pirminė konsultacija dėl dalyvavimo programoje – nemokama.

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, norintiems dalyvauti programoje, tačiau abejojantiems, suteikiamos keturios konsultacijos su visais programos specialistais ir vienas dalyvavimas grupės užsiėmimuose (kaina 100 eur.)

Apsisprendus dalyvauti programoje – mokama likusi suma – 700 eur.

Pilna dalyvavimo programoje kaina – 800 eur.

Apsisprendusiems dalyvauti programoje ir mokant visą sumą iš karto po pirminės konsultacijos – nuolaida 100 eur.Paslaugos organizuojamos ir teikiamos pagal visus saugumo reikalavimus, susijusius su Vyriausybės paskelbtais saugumo ir karantino apribojimais. Atvykstantiems iš kitų miestų ar rajonų išsiunčiami informaciniai pranešimai, apie būtinybę gauti paslaugas ir atvykimą nurodytu adresu.


Programą sudaro:

 • Psichologo, psichoterapeuto, priklausomybių konsultanto, socialinių santykių specialisto, andragogo konsultacijos
 • Teminės paskaitos
 • Praktiniai užsiėmimai grupėse pagal Minesotos modelį
 • Išsamiai supažindinama su priklausomybių poveikiu asmeniui ir artimiausiai aplinkai
 • Vykdoma edukacinė veikla (pristatomi inovatyviausi sveikimo nuo priklausomybių būdai, speciali literatūra, filmai)
 • Sudaromos sąlygos savęs pažinimui per individualią savianalizę žodžiu ir raštu
 • Išsamiai supažindinama su 12 žingsnių programa
 • Organizuojamas dalyvavimas savitarpio paramos grupių veikloje (anoniminių alkoholikų, narkomanų, lošėjų ir kt.)

Pagrindiniai programos elementai ir metodai:

 1. Priklausomybių diagnostika, klinika, pasekmės.
 2. Žalingas alkoholio poveikis sveikatai.
 3. Alkoholio įtaka organizmui.
 4. Priklausomybės nuo alkoholio simptomai ir fazės pagal Jellineką.
 5. Psichologinė priklausomybė.
 6. Neigimas ir racionalizavimas.
 7. Atkryčio prevencija.
 8. Mindfulness praktika.
 9. 12 žingsnių programa.
 10. Individualios psichologinės pagalbos principai.
 11. Psichologinis asmenybės ypatumų ištyrimas.
 12. Grupinės terapijos reikšmė.
 13. Sveikimo principai.
 14. Socialinės aplinkos poveikis priklausomybių formavimuisi ir sveikimui.
 15. Gyvenimo būdo keitimo būtinybė ir galimybės.
 16. Priklausomybė ir šeima.
 17. Priklausomybė ir darbas.
 18. Savistabos ir savianalizės praktika.
 19. Dvasingumo reikšmė sveikimo procese.
 20. Šeimos narių ir artimųjų konsultavimas.
 21. Palaikomoji asmeninė ir grupinė terapija.

Programos trukmė 16 sav., (po 3,5 val., 1 kartą savaitėje). Paslaugos teikiamos anonimiškai, tik suaugusiems asmenims. Papildomas asmeninis konsultavimas vykdomas pagal poreikį, atskiru sutarimu.


*******************************************************************

Individualus pokalbiai su specialistais prasideda nuo gegužės 1d. Programos pradžia nuo gegužės 15d.

Išankstinė registracija ir informacija teikiama tel.: 8-620 67788 arba el. p. [email protected]

Pirminė konsultacija dėl dalyvavimo programoje – nemokama.

Siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, norintiems dalyvauti programoje, tačiau abejojantiems, suteikiamos keturios konsultacijos su visais programos specialistais ir vienas dalyvavimas grupės užsiėmimuose (kaina 100 eur.)

Apsisprendus dalyvauti programoje – mokama likusi suma – 700 eur.

Pilna dalyvavimo programoje kaina – 800 eur.

Apsisprendusiems dalyvauti programoje ir mokant visą sumą iš karto po pirminės konsultacijos – nuolaida 100 eur.

Paslaugos organizuojamos ir teikiamos pagal visus saugumo reikalavimus, susijusius su Vyriausybės paskelbtais saugumo ir karantino apribojimais. Atvykstantiems iš kitų miestų ar rajonų išsiunčiami informaciniai pranešimai, apie būtinybę gauti paslaugas ir atvykimą nurodytu adresu.