Mūsų komanda

Sveiki, aš Jelena Ramšienė, sertifikuota klinikinė euro-psichologė, KET (Kognityvinės ir elgesio terapijos) psichoterapeutė, mindfulness mokytoja ir sertifikuota motyvacinio interviu (MINT) trenerė ir ‘Psichologija Sau’ įkūrėja.

Mano veiklos sritys:

 • Stresas
 • Priklausomybės
 • Šeimos santykiai
 • Seksualiniai sutrikimai
 • Psichologinė medicinos diagnostika
 • Proforientacija
 • Mokymai, paskaitos, konsultavimas verslo vystymo klausimais

Dviejų dešimtmečių sukaupta klinikinio darbo patirtis​

Individualus konsultavimas ir psichodiagnostika

 • Kretingos psichikos sveikatos centras (2002-2005; 2018 iki dabar)
 • Lietuvos kariuomenė, Regioninė pakomisė Klaipėdoje (2017-2019)
 • Privati Isaevo klinika (2010-2011)
 • Klaipėdos Priklausomybės ligų centras (1999-2017)
 • Klaipėdos Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (2005-2008)

Verslo konsultavimas

 • „Gridins Group“ UAB (2008-2012)

Grupinė psichoterapija

 • Kretingos psichikos sveikatos centras dienos stacionaras (2018 – dabar)
 • Privati praktika (2009 – dabar)
 • “Minesotos“ (12 žingsnių) programa ir Metadono programa Klaipėdos priklausomybės ligų centras (2001-2017)
 • Psichoterapinės grupės priklausomų žmonių artimiesiems (2002-2010)
 • Psichoterapinės grupės žmonių priklausančių nuo psichoaktyvių medžiagų, psichologinė-socialinė reabilitacijos bendruomenė „Pakutuvėnai“ (2002-2006)

Išsilavinimas

MINT tarptautiniai mokymai –  tarptautinio motyvacinio intervių (MINT) trenerio laipsnis; MINT TNT 2019, Estija.

Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai – Mindfulness mokytojo laipsnis; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Elgesio medicinos institutas (LSMU MA), Lietuva.

Kognityvinės ir elgesio terapijos studijos – psichoterapeuto laipsnis; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Elgesio medicinos institutas (LSMU MA), Lietuva.

Klinikinės  psichologijos studijos – psichologijos dėstytojo laipsnis; Minsko universiteto kvalifikacijos tobulinimo fakultetas, Baltarusija.

Psichologijos magistro laipsnis; Mogiliovo universitetas, Baltarusija.

Narystė

 • Lietuvos psichiatrų asociacijos narė (LPA)
 • Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos (Mindfulness) asociacijos narė
 • Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos narė (LKETA);
 • Registruota EuroPsy psichologė (Klinikinė ir sveikatos psichologija);
 • Motyvacinio interviu trenerių nacionalinio tinklo narė
 • “NLP ir praktinė psichologija versle”, 120 val.
 • “Psichologinė diagnostika medicinoje”, 72 val.
 • “Psichologinės diagnostikos praktika”, 105 val.
 • “Intensyvi įgūdžių ugdymo stovykla, specialistams, tiesiogiai dirbantiems priklausomų asmenų reabilitacijos srityje”, 100 val.
 • “Savivertės ir pasitikėjimo savimi didinimas”, 18 val.
 • “Kognityvinės ir elgesio terapojos naujovės: isisamoninimu pagrista kognityvinė terapija ir įsisąmoninimu pagrįstas streso valdymas”, 16 val.
 • “Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinė-elgesio psichoterapiją”, 160 val.
 • “Neurozinių sutrikimų šiuolaikinės psichoterapijos aspektai”, 12 val.
 • “Depresijos gydymas šiuolaikiniais kognityvinės elgesio terapijos metodais”, 8 val.
 • “Akistata: psichiatrija susitinka su psichoterapija”, 8 val. 
 • “Psichoterapijos galimybės psichiatrijos klinikoje”, 10 val.
 • “Endogeninių ir egzogeninių psichikos sutrikimų dif. diagnostika”, 6 val.
 • “Pasąmoninio turinio apraiškos klinikinėje praktikoje”, 12 val.
 • “Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais”, 8 val.
 • “Pyktis, jo valdymas ir emocijų reguliavimas klinikinėje praktikoje “,7 val.
 • “Valgymo sutrikimai: naujos kognityvinės ir elgesio terapijos galimybės”, 8 val.
 • “Dailės terapija konsultavimo ir ugdymo procese”, 40 val.

Sveiki, aš Gediminas Norvilas, andragogas, priklausomybių ir socialinių santykių konsultantas. 

Mano veiklos sritys:

 • Priklausomybės
 • Socialiniai santykiai
 • Suaugusiųjų saviugda
 • Mokymai, paskaitos, konsultavimas priklausomybių,  socialinių santykių ir suaugusiųjų švietimo klausimais

Darbo patirtis

Individualaus konsultavimo praktika

 • Individualios veiklos praktika (2007- dabar)
 • Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialas  (2017- 2018)
 • Klaipėdos priklausomybės ligų centras (1999-2017)
 • Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė „Gabrielius“ (2009-2016)
 • NVO „Vilties žingsniai“ (1998 – 2001)

Visuomeninė veikla

 • 2007 – 2011 m.  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento internetinės rubrikos „Specialisto klausk drąsiai“  konsultantas. 
 • 2012 – 2017 m. – portalo vlmedicina.lt  konsultantas.

Grupinio darbo praktika

 • Respublikinio priklausomybės ligų centro Klaipėdos filialo “Minesotos“ (12 žingsnių) programos koordinatorius (2017-2018)
 • “Minesotos“ (12 žingsnių) programa Klaipėdos priklausomybės ligų centras (1999-2017)
 • Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė „Gabrielius“ (2009-2016)

Bendradarbiavimo su žiniasklaida veikla

 • Straipsniai, interviu dienraščiuose ir interneto portaluose.
 • Dalyvavimas radijo laidose.

Visuomenės švietimo ir specialistų rengimo veikla

 • Pranešimų skaitymas konferencijose ir renginiuose, skirtuose visuomenės švietimui priklausomybių aktualijų klausimais.
 • Paskaitų skaitymas seminaruose, skirtuose specialistų kvalifikacijos tobulinimui.

Išsilavinimas

Edukologijos (andragogikos) magistro kvalifikacinis laipsnis; Klaipėdos Universiteto Tęstinių Studijų Institutas, 2009 – 2011, Lietuva.

Socialinio darbo bakalauras; Klaipėdos Universiteto Tęstinių Studijų Institutas, 2006 – 2008, Lietuva.

Socialinio darbuotojo kvalifikacija; Klaipėdos kolegija, aukštųjų neuniversitetinių studijų programa 2001 – 2005, Lietuva.

 • Konsultavimas alkoholio ir narkotikų  priklausomybių atvejais  (32 val.).
 • Alkoholio ir narkotikų priklausomybė (15 val.).
 • Alkoholio ir narkotikų priklausomybės gydymas įkalinimo įstaigose (30 val.).
 • Reabilitacinio darbo su narkomanais metodai, ypatumai ir patirtis  (34 val.).
 • Sergančiųjų priklausomybės ligomis psichologinis (psichoterapinis) konsultavimas (34 val.).
 • Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo specialistų rengimas darbo rinkai (8 val.).
 • Narkomanija ir alkoholizmas. Problemos sprendimo būdai: Lenkijos ir Lietuvos patirtis bei perspektyvos (24 val.).
 • Narkotikų teismai JAV. Patirtis ir reikšmė kompleksiniam narkomanijos gydymui (6 val.).
 • Socialinio darbuotojo ir psichologo vaidmuo visuomenės sveikatos gerinimo srityje (8 val.).
 • Socialinis darbas  Olandijoje: reflektyviosios praktikos patirtis (8 val.).
 • Priklausomybės ligomis sergančio asmens slaugos aktualijos (8 val.).
 • Priklausomybių sveikatos priežiūros aktualijos (4 val.).
 • Pagalba metantiems rūkyti (6 val.).
 • Naujos narkotikų vartojimo tendencijos: faktai ir sprendimai (6 val.).
 • Priklausomybės sunkumo indeksas (15 val.).
 • Priklausomybė – iššūkis vaikams, šeimai, specialistams (8 val.).
 • Kaip padėti pažeidžiamosioms grupėms veiksmingai spręsti jų teisines problemas sveikatos ir socialiniais klausimais (6 val.).
 • Kompleksinis požiūris  į įvairiapusiškos pagalbos organizavimą asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (8 val.).
 • Kokybės vadyba sveikatos sistemoje: teorija ir praktika (16 val.).
 • Grupių  supervizija (20 val.).

Sveiki, aš esu Inna Viršilienė, sertifikuota klinikinė euro-psichologė, KET (Kognityvinės ir elgesio terapijos) psichoterapeutė, Mindfulness mokytoja ir sertifikuota motyvacinio interviu (MINT) trenerė. Turiu 24 metų darbo patirtį asmens psichinės sveikatos priežiūros srityje.

Mano veiklos sritys:

 • Streso valdymas
 • Asocialaus elgesio psichologija
 • Traumų psichologija ir potrauminis stresas
 • Vaikų ir paauglių konsultavimas
 • Tėvų – vaikų tarpusavio santykiai
 • Šeimos ir poros santykiai
 • Schemų terapija
 • Psichologinės krizės ir netektys
 • Pagalba galvojantiems apie savižudybę
 • Obsesijos (įkyrios mintys) ir kompulsijos (atliekami įkyrūs veiksmai)
 • Lėtinė nemiga
 • Panikos epizodai
 • Psichodiagnostika
 • Grupių vedimas, mokymai, seminarai

Darbo patirtis

Individualus konsultavimas ir psichodiagnostika

 • VšĮ Šilalės rajono ligoninė (2019 – dabar)
 • UAB Andoka (2018 – dabar)
 • VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras (2008 – 2019)
 • VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras (2005-2016)
 • VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė (2002-2005)
 • VšĮ Šilalės rajono ligoninė (1997 – 2002)

Grupinė psichoterapija

 • Privati praktika (2020 – dabar)
 • UAB Andoka psichikos dienos stacionaras (2018 – dabar)
 • Kretingos psichikos sveikatos centras (2017 – 2019)

Išsilavinimas

Kognityvinės ir elgesio terapijos studijos – psichoterapeuto profesinė kvalifikacija; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Elgesio medicinos institutas (LSMU MA), Lietuva.

Įsisąmoninimu grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai  (Mindfulness); Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Elgesio medicinos institutas (LSMU MA), Lietuva.

Sveikatos priežiūros vadybos magistrantūra; Klaipėdos universitetas (KU,) Lietuva.

Sveikatos psichologijos magistrantūra, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Lietuva.

Narystė

 • Lietuvos psichologų sąjungos narė (LPS);
 • Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos (Mindfulness) asociacijos narė;
 • Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos narė (LKETA);
 • Registruota EuroPsy psichologė (Klinikinė ir sveikatos psichologija);
 • Motyvacinio interviu trenerių nacionalinio tinklo narė;
 • Lietuvos traumų psichologijos asociacijos narė (LTPA);
 • Europinės trauminio streso tyrimų draugijos narė (ESTSS).
 • Schemų terapija. Bazinis mokymų lygmuo, ISST Aproved Training Program (ST. Petersburg Schema Therapy Institute)
 • MINT tarptautiniai mokymai – tarptautinio motyvacinio intervių (MINT) trenerio laipsnis; MINT TNT 2019, Estija.
 • “Kompleksinis nerimo sutrikimų ir depresijos gydymas naudojant kognityvinė-elgesio psichoterapiją”, 160 val.
 • “Specializuota psichologinė pagalba, taikant mokslo įrodymais grįstas intervencijas ir metodikas : trumpalaikė potrauminio streso eklektinės terapijos metodas BEPP ”, 16 akad. val.
 • “Psichologinės traumos ir adaptacijos sutrikimo atpažinimas bei psichologinio psichotraumatologinio įvertinimo pagrindai”, 4 akad. val.
 • „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų valgymo problemos“ , 7 val.
 • „Kognityvinė elgesio korekcijos programa paaugliams EQUIP“, 24 val.
 • „Bendravimas su pacientais sudėtingose ir konfliktinėse situacijose“, 8 akad. val.
 • „Intervencinė programa smurtaujantiems šeimoje“, 24 akad. val.
 • „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“, 8 akad. val.
 • „Psichosocialinė reabilitacija: biblioterapijos ir kūrybiško rašymo moksliniai tyrimai“, 18 val.
 • „Naujos idėjos gerontopsichiatrijoje: pakeliui į pagyvenusių žmonių gerovę“, 8 val.
 • „Darbas WAIS III ir WASI intelekto skalėmis“, 64 akad. val.
 • „Darba DISC metodika“, 48 val.
 • „Pataisos programa Elgesys – Pokalbis – Pasikeitimas (EPP)“, 32 akad. val.
 • „Nerimo ir su stresu susiję psichikos sutrikimai: nuo diagnostinių iššūkių iki įrodymais pagrįsto gydymo“, 16 val.
 • „Įvadinis individualios psichodinaminės psichoterapijos kursas“, 392 val.

Sveiki, aš Svetlana Zamkovaja, psichinės sveikatos konsultantė.

Mano veiklos sritys:

 • Priklausomybės
 • Psichinė sveikata

Darbo patirtis

Individualaus konsultavimo praktika

 • Klaipėdos miesto ligoninės 1-os poliklinikos terapeutė ir Profilaktikos skyriaus vedėja ( 1983 – 1989).
 • Klaipėdos priklausomybės ligų centras, gydytoja psichiatrė, poliklinikos vedėja (1988 – 2007).
 • Klaipėdos priklausomybės ligų centras, vyriausioji gydytoja ( 2007 – 2011).
 • Stacionarinio skyriaus ir “Minesotos“ (12 žingsnių) programos gydytoja, Klaipėdos priklausomybės ligų centras (1990 – 2011).

Grupinio darbo praktika

 • “Minesotos“ (12 žingsnių) programos gydytoja, Klaipėdos priklausomybės ligų centras (1995-2011).
 • Klaipėdos priklausomybės ligų centro stacionarinio skyriaus vedėja (1999-2007).

Išsilavinimas

Gydytojos kvalifikacija, Zaporožės Medicinos institutas, Ukraina (1975 – 1981).

Internatūra, Ukraina (1981 – 1982).

Psichiatro kvalifikacija, Ukrainos gydytojų tobulinimosi institutas, (1989).  

Narystė

 • Lietuvos psichiatrų asociacijos narė (LPA)